Co Leprikón umí?

Leprikón je webová aplikace, takže je možné s ním pracovat z jakéhokoli zařízení, které má webový prohlížeč a připojení k internetu (počítač, tablet, chytrý telefon, apod.). Je plně integrovaný s redakčním systémem, takže nabízí kompletní řešení pro webovou prezentaci domu dětí nebo střediska volného času, ale je možné jej použít i nezávisle na stávajících webových stránkách, nebo jej s nimi propojit. Samozřejmostí je možnost libovolného přizpůsobení vzhledu, takže do Vaší stávající prezentace padne jako ulitý.

GDPR

S Leprikónem se GDPR nemusíte bát. Leprikón splňuje veškeré technické i legislativní požadavky na zabezpečení osobních údajů.

Přihlašování na kurzy, akce a výukové programy

Leprikón umožňuje přehlednou správu a prezentaci všech vámi pořádaných aktivit.

Platby

Klientský portál

Účastníci kurzů a akcí (resp. jejich zákonní zástupci) mají v aplikaci uživatelské účty, které jim zjednodušují celou řadu činností.

Hromadné zprávy

S Leprikónem je snadné poslat hromadnou zprávu všem nebo vybraným účastníkům kroužků nebo akcí či vedoucím.

Výkazy práce

Rozhraní pro vedoucí umožňuje kromě vyplňování elektronických deníků také vyplňování výkazů práce.

Reporty a export dat

Všechna data, která Leprikón spravuje, je možno exportovat ve formátu XLS nebo CSV, což umožňuje jejich další libovolné použití. Kromě toho nabízí celou řadu přehledných a nastavitelných reportů.

Neomezená historie

Veškerá data v aplikaci Leprikón jsou navázaná na konkrétní školní rok. Uživatel může mezi školními roky libovolně přepínat. To umožňuje uchovat data z minulosti, aniž by tím byla ohrožena přehlednost.

Redakční systém

Redakční systém, který je nedílnou součástí informační systému Leprikón, umožňuje plnohodnotnou správu obsahu vašeho webu (stránky, články, fotogalerie, ankety, apod.).

Navíc díky propojení s informačním systémem už nemusíte žádnou informaci psát dvakrát. Například když chcete na svém webu zveřejnit článek s informacemi o připravovaných táborech včetně odkazů na elektronickou přihlášku, uděláte to doslova pomocí několika kliknutí myši.

Online chat

Leprikón integruje online chat (RocketChat), který umožňuje návštěvníkům Vašich stránek snadnou komunikaci s Vašimi zaměstnanci, vedoucím umožňuje informovat účastníky kurzů i akcí a volitelně umožňuje vzájemnou komunikaci mezi účastníky. Chat odesílá e-mailové notifikace je k dispozici i mobilní aplikace.

Libovolný vzhled

Funkce informačního systému je nezávislá na výsledném zobrazení, což umožňuje téměř libovolné přizpůsobení vzhledu.