Co je Leprikón?

Leprikón je skřítek z irské mytologie, ale také název webového informačního systému pro střediska volného času, domy dětí a podobné organizace.

Leprikón je svobodný software. Kdokoli si jej může zdarma stáhnout, upravovat a používat. Je napsaný v jazyce Python jako rozšíření redakčního systému django CMS.