Co je Leprikón?

Leprikón je skřítek z irské mytologie, ale také název webového informačního systému pro střediska volného času, domy dětí a podobné organizace.

Leprikón je svobodný software. Kdokoli si jej může zdarma stáhnout, upravovat a používat. Je napsaný v jazyce Python jako rozšíření redakčního systému django CMS.

 

 

Co umí?

Leprikón je webová aplikace, takže je možné s ním pracovat z jakéhokoli zařízení, které má webový prohlížeč a připojení k internetu (počítač, tablet, chytrý telefon, apod.). Je plně integrovaný s redakčním systémem, takže nabízí kompletní řešení pro webovou prezentaci domu dětí nebo střediska volného času, ale je možné jej použít i nezávisle na stávajících webových stránkách, nebo jej s nimi propojit. Samozřejmostí je možnost libovolného přizpůsobení vzhledu, takže do Vaší stávající prezentace padne jako ulitý.

Kroužky a akce

Leprikón umožňuje přehlednou správu a prezentaci zájmových kroužků a akcí (táborů), přihlašování pomocí webového formuláře, evidenci plateb a vedení elektronického deníku (v případě kroužků).

Účastníci

Účastníci kroužků a akcí mají v aplikaci uživatelské účty, které jim umožňují snadnější přihlašování, nabízejí přehled odeslaných přihlášek, plateb za přihlášky, absencí a mnoho dalšího.

Vedoucí

Rozhraní pro vedoucí umožňuje kromě vyplňování elektronických deníků také vyplňování výkazů práce.

Hromadné zprávy

S Leprikónem je snadné poslat hromadnou zprávu všem nebo vybraným účastníkům kroužků nebo akcí či vedoucím.

Reporty a export dat

Všechna data, která Leprikón spravuje, je možno exportovat ve formátu XLS nebo CSV, což umožňuje jejich další libovolné užití. Kromě toho nabízí celou řadu přehledných a nastavitelných reportů.

Neomezená historie

Veškerá data v aplikaci Leprikón jsou navázaná na konkrétní školní rok. Uživatel může mezi školními roky libovolně přepínat. To umožňuje uchovat data z minulosti, aniž by tím byla ohrožena přehlednost.

Připravujeme

Automatické párování plateb na bankovní účet

Leprikón již brzy bude umět zpracovávat informace o příchozích platbách a automaticky je párovat s přihláškami. Podporován bude příjem emailových oznámení z internetového bankovnictví a import výpisu z účtu ve standardním formátu ABO/GPC.

Export kroužků a akcí na vyhledávací portály

Pracujeme na tom, aby bylo možné snadno exportovat informace o kroužcích a akcích na portály a .