Co je Leprikón?

Leprikón je skřítek z irské mytologie, ale také název webového informačního systému pro střediska volného času, domy dětí a podobné organizace.

Leprikón je svobodný software. Kdokoli si jej může zdarma stáhnout, upravovat a používat. Je napsaný v jazyce Python jako rozšíření redakčního systému django CMS.

 

Co umí?

Leprikón je webová aplikace, takže je možné s ním pracovat z jakéhokoli zařízení, které má webový prohlížeč a připojení k internetu (počítač, tablet, chytrý telefon, apod.). Je plně integrovaný s redakčním systémem, takže nabízí kompletní řešení pro webovou prezentaci domu dětí nebo střediska volného času, ale je možné jej použít i nezávisle na stávajících webových stránkách, nebo jej s nimi propojit. Samozřejmostí je možnost libovolného přizpůsobení vzhledu, takže do Vaší stávající prezentace padne jako ulitý.

Kurzy a akce

Leprikón umožňuje přehlednou správu a prezentaci libovolných typů kurzů (zájmové kroužky, jazykové kurzy, apod.) a akcí (tábory, zájezdy, koncerty, apod.), přihlašování pomocí webového formuláře, evidenci plateb a vedení elektronického deníku.

Automatické párování plateb na bankovní účet

Leprikón umí zpracovat informace o příchozích platbách ve formátu ABO/GPC a automaticky je párovat s přihláškami.

Elektronická evidence tržeb (EET)

Pro každou platbu zadanou do systému Leprokón je vygenerována stvrzenka. Volitelně jsou platby odesílány do systému finanční správy.

Účastníci

Účastníci kurzů a akcí mají v aplikaci uživatelské účty, které jim umožňují snadnější přihlašování, nabízejí přehled odeslaných přihlášek, plateb za přihlášky, absencí a mnoho dalšího.

Vedoucí

Rozhraní pro vedoucí umožňuje kromě vyplňování elektronických deníků také vyplňování výkazů práce.

Hromadné zprávy

S Leprikónem je snadné poslat hromadnou zprávu všem nebo vybraným účastníkům kroužků nebo akcí či vedoucím.

Reporty a export dat

Všechna data, která Leprikón spravuje, je možno exportovat ve formátu XLS nebo CSV, což umožňuje jejich další libovolné užití. Kromě toho nabízí celou řadu přehledných a nastavitelných reportů.

Neomezená historie

Veškerá data v aplikaci Leprikón jsou navázaná na konkrétní školní rok. Uživatel může mezi školními roky libovolně přepínat. To umožňuje uchovat data z minulosti, aniž by tím byla ohrožena přehlednost.